Září 2016

Vážení hráči, byla zaktualizována pravidla. Byla přepsána tak, aby byla srozumitelnější, a přibyly do nich body, které v nich byly před Mythií, ale v nové verzi chyběly. Body, které stojí za podtržení.:
  • - OOC chování v sídlech frakcí je zakázáno. Je akceptovatelné jen mimo sídla a to jen pokud ve vašem aktuálním okolí není kdokoliv, kdo RPí a vaše OOC mu vadí.
  • - Všechny postavy smí být hrány jen jako to, čím jsou inRP (tedy trol je Darkspear jungle trol, trpaslík je Bronzebeard a tak dále). Výjimky vymezuje GMT.
  • - Všechny postavy musí být v přepočtu starší 16ti let (přepočet vztažený na lidský věk dospělosti) dle standartů své rasy. Také přibyla hranice max 300 let pro HE a max 500 let pro NE. Z toho plyne, následující: “Věková omezení jsou: Lidé, orkové, trolové a tauři musí být starší 16ti let. Trpaslíci a gnómové musí být starší 35ti let. Vysocí elfové musí být ve věku 100-300. Noční elfové pak ve věku 270-500. Spodní hranice byly nastaveny tak, aby odpovídaly téměř dospělé postavě dle standartů dané rasy.”. Nově založené postavy nesplňující tato kritéria musí povolit GMT. Majitele už založených postav, které tato kritéria nesplňují, žádáme, aby si změnili věk postav (např. výmluvou, že doposud věk nějak přepočítávali), pokud to jejich RP alespoň trochu umožňuje. Toto pravidlo se zavádí, aby se zamezilo návalu dle standartů své rasy nedospělých jedinců, kteří tvoří až smutně velký podíl zastoupení své rasy.
  • - Tituly jako sir, lord, magistr apod. je zakázáno RPit bez povolení GMT. Není povoleno RPit ani postavu přisuzující si podobné tituly samozvaně.
Na závěr jen dodáme, že až na to, že NE nesmí být starší jak 500 let a HE nesmí být starší jak 300 let, zde všechny “změny” platily před Mythií a tedy v podstatě o žádné změny nejde. Nová pravidla si můžete v plném znění přečíst zde. Také stojí za zviditelnění nová stránka Jak řešit problémy.