Pravidla

Terminologie:

 • Hráčem je kdokoliv kdo má vytvořený účet na fóru nebo ve hře.
 • Administrátorem (dále jen admin) je majitel projektu, hlava celé komunity. Jeho slovo je zákon.
 • Hlavní GM je osoba pověřená konat administrátorovým jménem v jeho nepřítomnosti. Její slovo je po slovu admina hlavní. Je člen GM týmu (dále jen GMT).
 • Gamemaster (dále jen GM) je kdokoliv, komu je administrátorem udělen status GM.
 • Eventer je kdokoliv, komu je administrátorem udělen status Eventer.
 • Storyteller (dále jen ST) je kdokoliv, komu je administrátorem udělen status ST – je členem ST týmu (dále jen STT).
 • Vývojář je kdokoliv, komu je administrátorem udělen status vývojář.

Univerzální pravidlo – chovejte se slušně a s respektem ke všem ostatním a zejména k GMT. Nepomlouvejte, neurážejte, nehatujte, neznechucujte ostatním hru a hlavně, snažte se, abyste byli v komunitě přínosem, ne přítěží. V opačném případě tady pro vás není místo a půjdete jednoduše pryč.

§1 – Základní ustanovení:

 • Neznalost pravidel neomlouvá.
 • Vytvořením účtu na fóru nebo do hry se jeho vlastník stává hráčem – členem komunity projektu Arathor RP, souhlasí se zde zmíněnými pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 • Veškeré účty ve hře, na fóru a veškerý jejich obsah je majetkem administrátora projektu (majitele soukromé komunity) a nelze na ně vztahovat žádné právní nároky.
 • Hraní na serveru je povoleno pouze lidem starším 18ti let.
 • Platí přísný zákaz porušování zákonů České a Slovenské republiky. Pokud hrajete v jiném státu, platí pro vás i zákaz porušování zákonů státu, ve kterém se nacházíte/hrajete.
 • Admin a GMT si vyhrazují právo komukoliv odepřít přístup na server banem na dobu, jakou uznají za vhodnou a za chování, které oni považují za na RP serveru nevhodné, či bez udání důvodu.
 • Lze mít jen jeden účet do hry, to samé platí o fóru. O případný multiacc můžete přijít.
 • Pouze členové GMT mají právo vykládat smysl pravidel, v této věci se s nimi nediskutuje.
 • Je zakázáno Arathorské patche jakkoliv upravovat či i jen otevírat. Výjimkou jsou zvláštní situace schválené přímo administrátorem projektu.
 • Nenahlášení bugu či nenahlášení porušení pravidel může být trestáno stejně, jako zneužití bugu či samotný přečin.
 • Jste povinni následovat pokyny GMT. Odmlouvání je nepřípustné, připomínky případně pište adminovi.
 • Za jakékoliv akce konané z vašeho účtu jste zodpovědni jen a pouze vy. Nelze se vymlouvat na krádež účtu.
 • Výpomoc je podřízená adminovi.
 • ST jsou podřízené GMT a adminovi.
 • Eventeři jsou podřízené GMT a adminovi.
 • GMT je podřízen adminovi.
 • Tato pravidla jsou pouze orientační. GMT si vyhrazuje právo je upravovat, doplňovat či měnit. GMT může vydávat tresty výjimečné nebo tresty za činy zde nezmíněné.

§2 – Obecná pravidla:

 • Slovo admina je neoddiskutovatelné a konečné. Admin je majitel a plátce projektu, chovejte se tak k němu. Jste zde jen “na návštěvě u něj”.
 • Slovo GM je, opět, neoddiskutovatelné a konečné. Lze se pouze odvolat u admina.
 • V případně připomínek k rozhodnutí někoho se lze odvolat vždy o jeden stupeň výše, viz základní ustanovení.
 • Platí přísný zákaz žádat autoritu o něco, co již zamítla autorita jiná, stejně nebo výše postavená. Možné je pouze odvolání u vyšší autority.
 • Oficiální stížnosti na jakéhokoliv člena projektových týmů nebo hráče pište výhradně adminovi.
 • Platí zákaz lhaní GMT či eventerům v OOC komunikaci.
 • Platí zákaz šíření dezinformací, nepodložených informací, poplašných zpráv či dokonce lží, ke kterým se GMT oficiálně nevyjádřil a jejichž obsah může narušovat dobré jméno projektu či GMT, nebo který může narušit něčí RP, vyvolávat hate apod.
 • Chovejte se k sobě navzájem slušně. Jakékoliv chování znechucující ostatním pobyt na serveru může server poškodit (tedy v konečném důsledku i vás samé) a podle toho může být trestáno.
 • Zákaz cílené propagace jiných RP serverů.
 • Jakékoliv urážení či pomlouvání členů GMT nebo obyčejné znevažování jejich práce je nepřípustné. Vítána je slušně a s respektem psaná kritika, akceptovány jsou oficiální stížnosti. Nic jiného.
 • Pokud se chováte dlouhodobě špatně a otravujete ostatním na serveru život, můžete dostat postupně 1., 2. oficiální warn od GMT a pak kompletní vyhazov. Za těžší přečiny můžete klidně dostat vyhazov ze serveru ihned, bez jakýchkoliv varování. Přemýšlejte nad tím, jak se chováte k GMT a ostatním hráčům.
 • Věci které odměníme za Arathor body dává serveru možnost používat a prezentovat je. (Na FB atd…)

§3 – Pravidla hry:

       §3.1 – Eventová pravidla

 • Člen GMT může hráči kdykoliv, eventer pak na svém eventu, nařídit RPK nebo udělit vážné zranění (i s trvalými následky). Stejné pravidlo se vztahuje na odebírání/ničení libovolných itemů či jiného majetku postavy.
 • Jiný hráč, ST či eventer mimo jeho eventy nemohou dát hráči proti jeho vůli RPK, udělit vážné zranění s trvalými následky, ničit či odebírat cennější itemy nebo větší než malé obnosy peněz, či hráče nutit do RPní erotických aktivit. Všechny zmíněné věci můžete odmítnout, pokud s nimi z nějakého důvodu výslovně nesouhlasíte, či pokud k dané věci došlo skrze porušení pravidel RP (PG apod.). K tomuto pravidlu se vztahuje výjimka popsaná o kousek níže.
 • Hráč činící cokoliv z věcí vyjmenovaných v předcházejícím pravidle se automaticky připravuje o právo obdobnou věc odmítnout od druhé strany, pokud k ní nedošlo skrze porušení pravidel RP. Pokud tedy někomu udělíte RPK, sami ztrácíte právo odmítnout nevyPGřený RPK, který přichází jako odplata – příkladem je trest smrti za vraždu vyřčený soudem.
 • Pokud je hráčova postava polapena bez porušení pravidel RP za přečiny proti zákonům nějaké frakce, vedení frakce má právo nařídit hráči trest dle svého zákoníku a uvážení, a tedy i zmrzačení či zabití postavy – toto pravidlo je tedy částečně v souladu s pravidlem předcházejícím. Lze se proti němu odvolat u GMT, pokud shledáváte výši trestu za vaše přečiny neadekvátní.

  §3.2 – Obecná pravidla

 • Do hry lze chodit jen s našimi custom patchi, které nesmíte nijak upravovat, ani otevírat. Cokoliv jiného může být vzato jako pokus o bugování, nebo vykrádání práce GMT.
 • Smyslem hry je odpočinout si v ní. Přizpůsobte tomu své chování k druhým i svůj přístup ke hře samotné.
 • Server je fulltime RP. Jste povinni hrát RP za všech okolností ve všech sídlech hráčských frakcí. Mimo sídla je OOC chování akceptovatelné jen a pouze, pokud v okolí není ani jeden hráč, kterému by vaše OOC vadilo. Jakmile někomu vaše OOC jednání začne vadit, jste povinni přejít do RP.
 • Snažte se držet si pro sebe informace z RP a nešířit je dál OOC kanály. Snadno tím někomu zkazíte hru.
 • Bugy jste povinni hlásit – ty, jejichž zveřejnění ničemu neuškodí na fórum, ty, které je vhodné držet v tajnosti, přímo GMT ve hře (ideálně skrze ticket, případně skrze whisp) či jinde v soukromé komunikaci.
 • Nespamujte OOC kanály (vyjma chatu) kravinami.
 • Nespamujte a neobtěžujte GMT zbytečnostmi. Respektujte skutečnost, že má často až až práce s věcmi pro celý server, nebuďte tedy sobečtí.
 • GMT má právo se na serveru bavit a odpočívat na něm, jako kdokoliv jiný (spíše ještě víc, než kdokoliv jiný). Pokud GM RPí nebo se vám zrovna nechce věnovat, respektujte i to.
 • RPS či jakkoliv eroticky orientované RP jste povinni nechávat pouze v soukromých chatovacích kanálech. Různé “předehry” a cokoliv podobného, nač ostatní nemusí být ani trochu zvědaví, prosím, opět držte v soukromé konverzaci a neobtěžujte jimi okolí.
 • Po RPK dostáváte rename. Změnu rasy/povolání po RPK považujte za vzácně udělovanou výsadu, na kterou nemáte automatický nárok.
 • Zakázáno prodávat itemy ooc. Povoleno je to pouze v RP a nebo u aukcionáře (NPC). Aukcionář je také RP.
 • Záměrné obtěžování v předsíních domů bude trestané na základě screenů.
 • Úmyslné běhání do domků skrze nenačetlé textury může být potrestané v RP (vloupání). Opakované běhání do domu může být také trestané.
 • Každá rasa i povolání mají v lore jasně dané, čím jsou (WotLK: trpaslík je Bronzebeard, trol je Darkspear + paladin je prostě paladin, šaman je prostě šaman…). Jakékoliv hraní jakékoliv rasy nebo povolání jako něco jiného, než čím jsou (třeba náš Darkspear trol hraný jako Amani trol) bez povolení GMT je nepřípustné. Co není ve hře volně hratelné – to hrát bez žádosti nesmíte.
 • Těhotenství lze zkrátit max na trojnásobnou rychlost (tedy 3 měsíce), dítě ovšem roste už normálně.
 • Povolání se dělí na uniq a hero. Uniq povolání je když o to povolání musíte zažádat skrze fórum. Hero je když se domluvíte s adminem, ten stanoví podmínky(pokud vám řekne že vám to vůbec dá). Po splnění podmínek a případných výhradách ze strany GMT(či hráčů) se udělí toto hero povolání hráči. Příklady uniq povolání: Nekromancer, démonolog, beastmaster. Většinou jde vesměs o povolání které nejsou příliš silné. Hero povolání jsou ty co naopak jsou nějak silné. Samozřejmě… neznamená to že jste nezničitelní, naopak se může stát že nejste pak v něčem tak dobrý, krásným příkladem je forma u druida kde se druid oslabí v kouzlech. Příklady Hero povolání: Blademaster, všechny formy u druida, paladin, battlemage, spellbreaker, Shadow hunter.

  §3.3 – Pravidla pro unikátní věci(či startovní věci)

 • Pokud nějaké věci zde nejsou, neznamená to automaticky že je to povolené.
 • Jakékoliv tituly (sir, lord, magistr…) či OP minulost smíte RPit pouze s povolením admina. Není povoleno RPit ani postavu přisuzující si podobné tituly samozvaně.
 • Každá rasa má vymezený věk (viz níže), ve kterém se musí pohybovat všichni její nově zakládaní příslušníky. Výjimky se povolují na základě žádosti. Postavy, které již byly založeny dříve a nejsou ve správné věkové kategorii, by si měly věk pokud je to alespoň trochu možné, změnit.
  • Věková omezení jsou: Lidé, orkové, trolové a tauři musí být starší 16ti let. Trpaslíci a gnómové musí být starší 35ti let. Vysocí elfové musí být ve věku 100-300. Noční elfové pak ve věku 270-500. Spodní hranice byly nastaveny tak, aby odpovídaly téměř dospělé postavě dle standartů dané rasy, a to aby se zamezilo stavu, kdy je podstatná část rasy zastoupena na serveru ve formě technicky vzato dětí.
 • Povolení – Možno neomezeně zakládat
 • Na požádání – Domluvit s adminem či hlavním GMkem
 • Na uniq – Nutno požádat na fórum.
 • Zakázaní – Snad netřeba vysvětlovat ne?
 •  Rasy
  • Lidé povolené – Všech osm království. Různé exotické ostrovy po Azerothu. Různé seveřanské kmeny na Keragském souostroví.
  • Lidé na požádání – Kompletní nová kultura.
  • Trpaslíci povolení – Bronzbeard, Wildhammer.
  • Trpaslíci na uniq – Darkhammer.
  • Gnómové povolení – Klasičtí gomové.
  • Gnómové na uniq – Lepper gnómové.
  • Noční elfové povolení – Klasiční Noční elfové.
  • Noční elfové na uniq – Highborne.
  • Vysocí elfové jsou povolení.
  • Orkové povolení – Orgrimmarští orkové.
  • Orkové na uniq – Burning Blade klan. Orkové kteří nepatří pod Orgrimmar.
  • Orkové zakázaní – Fel orkové.
  • Trollové povolení – Darkspear.
  • Trollové na požádání – Revantusk.
  • Trollové na uniq – Zbylé kmeny.
  • Taureni povolení – Bloodhoof, Cliffwalker, Cloudsong, Dawnstrider, Eagletalon, Farwarderers, Mistrunner, Ragetotem, Runetotem, Stonehoof, Thunderhorn, Wildmane, Winterhoof.
  • Taureni na požádání – Stonespire.
  • Taureni na uniq – Grimtotem.
  • Taureni zakázaní – Dawnchaser, Highmountain.
  • Opuštění jsou povolení.
  • Kanálníci jsou na požádání.
  • Krvavý elfové jsou zakázáni.
  • Z polodruhů jsou volně přístupní pouze půlelfové (elf a člověk). Zbytek je na uniq.
 • Povolání
  • Na požádání na začátku -
  • Na požádání po RPčku – Bojový mág (battlemage), Lapač kouzel (spellbreaker), všechny formy u druidů, paladin, Blademaster(Pán mečů), Shadow hunter(lovec stínů), Dark ranger(temný lovec), Runový válečníci, Hex master(trollský proklínač)
  • Na uniq – Nekromancer, Démonolog, Shadow priest

§4 – Pravomoce

 • Admin: Smí vše.
 • Hlavní GM: Smí vše. Jeho slovo je jako slovo admina. Od něj už se odvolávat nejde výše.
 • GM: Smí vše, vyjma adminem interně určených věcí, na které se musí ptát. Stížnosti, připomínky a odvolání lze pouze řešit pouze s adminem, a to pouze ve formě věcné, slušné a s respektem podané kritiky.
 • Eventer: Hráč s více rozšířenýma pravomocema. Neřeší problémy hráčů, neřeší tickety. Řeší jen eventy a pracuje pod záštitou GM. Stížnosti na něj směřovat GMT, nebo adminovi.
 • ST: Hráč s rozšířenými pravomocemi. Může ovládat běžná NPC své frakce, případně v ničem neovlivňující casual RP NPC frakcí jiných (není-li přítomna způsobilejší osoba).
 • Výpomoc: Externí výpomoc, obvykle technického rázu. Standartně sama o sobě nestojí nad hráčem, nemá-li ještě další postavení udělené adminem.

Poznámky pod čarou:

 • Nebojte se podat si u admina stížnost, každá taková stížnost se řeší a řeší se anonymně.
 • Nebojte se uplatnit svou představivost – nebojte se návrhů. Admin řeší všechny návrhy (jen mu to občas trvá).

Pravidla sepsal Ardaren, upravil Amaroth. Poslední aktualizace proběhla dne 19.11.2017.

Be the first to comment

Leave a comment