Historie verzí stránky „Ekonomická skupina Měsíční naděje“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 3. 11. 2017, 13:35Ardaren (diskuse | příspěvky). . (128 bajtů) (+128). . (Založena nová stránka s textem „Skupina která je po ředitelství hnedka nejdůležitější. Spravuje veškeré finance a finanční toky Měsíční naděje.“)