Historie verzí stránky „Skupina dialogu Měsíční naděje“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 3. 11. 2017, 13:44Ardaren (diskuse | příspěvky). . (201 bajtů) (+201). . (Založena nová stránka s textem „Asi nejmenší skupina v celé organizaci. Vyjednává vstupy léčitelů na různá místa aby pro ně byli bezpečná. Také se občas snaží najít doh…“)