Historie verzí stránky „Stormwindská cesta Svatého světla“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 1. 11. 2017, 15:46Ardaren (diskuse | příspěvky). . (203 bajtů) (+203). . (Založena nová stránka s textem „Původní Stormwindská inkvizice. Po umírnění Stormwindské cesty Svatého světla změnila název a praktiky. Jedná v utajení z drtivé většiny, n…“)