Worg'tarská Horda: Porovnání verzí

Z Arathor
Přejít na: navigace, hledání
m (Upraven současný náčelník v tabulce)
Řádka 23: Řádka 23:
 
| Derokar || Druhý Náčelník || Živý/Neznámo
 
| Derokar || Druhý Náčelník || Živý/Neznámo
 
|-
 
|-
| Acku Moonwalker || Současný Náčelník || Živý
+
| Acku Moonwalker || Třetí Náčelník || Živý
 +
|-
 +
| Trazgu || Současný Náčelník || Živý
 
|}
 
|}
  

Verze z 6. 10. 2019, 11:32

Worg'tarská Horda
Horda.jpg
Znak: Orkský symbol na černém poli
Motto: Lok'tar Ogar. Za Hordu a za náčelníka.
Velitel: Acku Moonwalker
Počet: Neznámo
Zakladatel: Thorg "Kamenná pěst"

Worg'tarská Horda (Mythiská Horda) je jednou z frakcí, která se usídlila na Mythii. Tvoří ji uskupení orků, taurů, trolů, krvavých elfů a nemrtvých ve službách královny Sylvanas. Kromě těchto ras se nachází ve Worg'taru také seveřani z Runového tábora a srstnatci z plání. Worg'tarská Horda vlastní dvě základny. Worg'tar jakožto hlavní sídlo a Stínový vrch jako základna Opuštěných.

Náčelníci Pořadí Stav
Thorg "Kamenná pěst" První Náčelník Neznámo
Derokar Druhý Náčelník Živý/Neznámo
Acku Moonwalker Třetí Náčelník Živý
Trazgu Současný Náčelník Živý


Historie

Před osídlením

Kalimdor se ocitá v době míru po třetí válce a Horda s nově vybudovaným městem Orgrimmar již posílila svou pozici v tamních zemích. Náčelník Thrall se proto rozhodl zformovat klany všech orků do jednoho jediného národa, který se nazývá Durotar, po stejnojmenné zemi kde vybudovali své državy. Varok Saurfang z klanu Blackrock byl ustanoven velitelem náčelníkovy stráže a vůdcem spojené armády Hordy. Ikdyž se zdá, že tato všeobecná historie nic společného se založením Worg'tharu nemá, opakem je pravdou. Horda se pokoušela rozšiřovat svůj vliv do mnoha zemí kvůly surovinám a také zajištění nového území které bude pro armádu Hordy přínosem. Saurfang shromáždil výpravu, která se měla skládat z příslušníků mnoha klanů, kmenů a národů. Thorg z klanu Blackrock a osobní stráž Varoka Saurfanga byl z tohoto důvodu prohlášen velitelem výpravy která měla za cíl osídlit severní země, kde by tamní základna mohla razantně pomoci Hordě ve válce proti Alianci. Dvě lodě, zvané Kladivo a Vlk, opustí pobřeží Kalimdoru vstříc severu.

Osídlení Mythie

Výprava byla od vyplutí považována za neúspěšnou, jelikož Varok Saurfang dlouho neobdržel žádné zprávy od svého věrného strážce. Pravda je taková, že se výprava ocitala ve velmi obtížné situaci co se počasí týkalo. Bouře zasáhla lodě které změnili v závislosti na větru svůj kurz. Pluli přesněji na severo-východ kde ztroskotali na neznámém ostrově. Lodě byly v neopravitelném stavu a přeživší se z tohoto důvodu rozhodli usadit v této zemi s tím, že dosáhli svého cíle, jak doufali. Nad skalními vrchy u pobřeží kde se Horda poprvé ocitla na Mythii, byla postavena osada Worg'thar, podle vlků které objevili osadníci na místě kde je dnešní osada. Také se mu říká obecným jazykem "Vlčí vrch". Thorg také zvaný jako "Kamenná pěst" se stal náčelníkem osady. Jakmile byla výstavba osady dokončena, potýkali se s mnoha obtížemi ale také zdary. Horda byla napadána původním obyvatelstvem, lesními trolly, před kterými se ubránili. Bojovali proti nájezdníkům z Northrendu, zvanými též jako vrykulové, pak tu byly také piráti. Worg'tharští zjistily jednoho dne, že pod osadou se nachází ložisko železa, ze kterých byly orkové z klanu Blackrock schopni ve svých kovárnách vytvářet zbraně a zbroje velké síly a ochrany. Proto se osadě také říká jinak "Železný vrch". Setkali se s místními osadníky a dalo by se říci původními obyvateli Mythie, seveřany, se kterými obchodovali. Seveřané jim dodávali jídlo, dřevo a medovinu výměnou za zbraně a kovové nástroje. Pak byly objeveni i růžovokožci z jihu, jako další kolonisté této země. Worg'thar udržuje s Modrostřeším neutrální vztah s tím, že si navzájem nevyvolávají zbytečné konflikty a jsou si jeden druhému ukradení.

Po boji proti vrykulským nájezdníkům bylo povoleno za velmi užitečnou pomoc černokněžníků, tolerováno umění temné magie, z čehož nemají frakce Mythie dobré smyšlení. Worg'thar ve své osadě podle všeho žédné praktikanty temné magie nemají a pokud ano, jsou skryti a pod ochranou náčelníka z důvodu opovržení příslušníků Hordy.

Během této doby Worg'thar prospívá z obchodů se seveřany a poslední dobou se šamané pokoušejí získat přízen duchů této země.

Hierarchie

Duchovní

Šamané a druidi Worg'tharu navzájem spolupracují během udržování tradic a také náklonosti duchů země, díky které osada prospívá. Ve společenském žebříčku osady jsou duchovní jedni z těch nejrespektovanějších a dominantních skupin které se starají o chod osady. Jsou zde šamané ze všech tří národů, orkové, taureni, trolové. Všichni tito duchovní jsou členové řádů Zemského kruhu (Earthen Ring), kteří udržují rovnováhu tohoto světa. Worg'thar bylo také prohlášen za posvátné místo na kterém je zakázáno, aby jakákoliv temná noha jen vkročila do osady a posvátných míst v pláních. Tahan je momentálně představený všech šamanů a Shanna je představeným druidů, kteří se starají o posvátná místa a dodávají léčitelům dostatek bylin k výrobě léčiv

Worgar

Worgar je uskupení bojovníků a lovců Worg'tharu. Jedná se o silné a divoké barbary, kteří zasvětili svůj život uměním boje a války. V této válečné složce osady jsou bojovníci ze všech tří národů. Orkští barbaři, Totemový válečníci taurenů a primitivní lovci z kmene Darkspear. Worgar byl vytvořen na popud náčelníka který je momentálně pryč mimo Worg'thar a velení převzal Derok, válečný šaman, který své bojovníky připravuje na blížící se konflikt s klanem Zlaté kobry, který podniká nájezdy na Worg'thar poměrně často.

Ranky

Postavení ve Worg'tharu mají pouze dvě skupiny které tvoří Worg'thar. Duchovní a Worgar, pak je tu i nejnižší a obecný rank, který dostávají nové postavy ve frakci

Náčelník

Vůdce Worg'tharu a velitel Worgaru. Admin pozice

Stařešina

Vážený duchovní vůdce. Stařešinové v nepřítomnosti náčelníka spravují osadu a v podstatě tvoří radu která se stará o udržení tradic víry v duchy předků. Jsou to ztrážci zákona a tradic.

Železný válečník

Jedná se o elitního válečníka a šampiona Worgaru, který prokázal dobré schopnosti k tomu, aby se stal velitelem bojovníků osady. Železný válečník je také požehnán díky šamanům, kteří mu vytetují znamení předků na těle a tím si získává i přízen duchů ohně, země, větru a vody.

Kamenný válečník

Silní a ctižádostivý válečníci Worgaru se převážně dostávají až sem. Jsou to strážci a dozorci. Pokud se bojovníci vydávají na lov nebo na hlídku, kamenný válečník je ten, který je povede, pokud jej ovšem Železný válečník pověří tímto úkolem.

Duchovní

Duchovní jsou duší Worg'tharu. Nejdůležitější součástí. Jsou to léčitelé a rádci bojovníků. Duchovní jsou také ochránci posvátných míst, kteří jsou ochotni při narušení použít také drtivou sílů duchů země a přírody.

Worg

Worgové jsou srdcem i páteří Worgaru. Jedná se o řadové bojovníky, kteří prokázali že jsou hodni toho stát v boji za Worg'thar proti nepřátelům. "Jejich spojení je železné a srdce ohnivá" - Tahan, Stařešina

Lovec

Lovci jsou nejdůležitější složkou Worg'tharu. Spravují zásobování osady jídlem a řemeslníkům dodávají kůži ulovených zvířat na tvorbu obydlí, kožených zbrojů a dalších věcí. Peon/Pes

Nejnižší a nejméně respektované postavení v osadě. Přesto se jedná o pracovní sílu která drží osadu stále na dobré úrovni. Jsou to dřevorubci, těžaři a stavebníci. Pes je příslušník Worg'tharu, který zdaleka ani neprokázal, že je hoden daleko lepšího postavení a proto je nucen pracovat společně s peony, kteří se nadále nikam ve společenském žebříčku nedostanou.


Vztahy

Seveřané

"Můj bratr vždycky říkal, že všechno co má růžovou kůži, je vlastně náš nepřítel. Přál bych si, aby byl tady a podíval se na seveřany, aby věděl jak hluboce se mýlí" - Garm, Worgar

Worg'tharší a seveřané mají velmi přátelské vztahy, které jsou posílené vzájemnou pomocí a spoluprací i v těch nejhorších časech. Právě Worg'thar stál po boku seveřanů v boji proti nájezdům lesních trolů během osídlení Mythie. Také je jak jinak spojují podobné tradice.

Noční elfové

Nenávist a opovržení. Tak by se dala popsat reakce jakéhokoliv příslušníka Worg'tharu který vás uslyší mluvit o nočních elfech. Pro válečníky Worgaru jsou vším čím opovrhují.

"Zbabělé útoky z dálky, skrytí a tichý. Jsou to hrozný svině. Mrtvý elf, dobrý elf!" - Tyrg, Worgar

Duchovní Worg'tharu převážně vzdali naději na porozumění s obyvately Háje. Nepřátelství mezi těmito stranami je dá se říci věčné a z toho důvodu je zakázáno aby na posvátnou půdu vkročil noční elf, vzhledem k tomu že jim silně nedůvěřují.

"Kal'dorei si vybrali svou stranu, stejně jako můj národ. Neohlížím se na minulost. Jsou to moji nepřátele, nyní, tady a ted. Kdybych musel ukončit život každého elfa abych zachránil svůj národ, udělám to. Bez váhání" - Awakhen, Totemový válečník

Modrostřeší

Přirození nepřátelé. Jak jinak? Worg'thar si převážně hledí svých záležitosti, kterých mají více než-li dost a duchovní osady mají tedy co dělat, aby horkokrevné bojovníky drželi na uzdě. Ke vší smůle obchodní cesta mezi Worg'tharem a Runovou osadou vede přes území růžovokožců z Modrostřeší. Proto jen málokdy osadníci navštíví své přátelské sousedy za účelem obchodu a raději seveřané posílají své karavany.

Worg'tharští jim silně nedůvěřují a proto mají též zakázané vstoupit na posvátnou půdu, pokud to tedy není nezbytně nutné.

Spolky banditů

Worg'thar je v celku nepřátelský vůči banditům, jelikož momentálně jsou sužováni již jedním spolkem banditů. To ovšem není vše. Duchovní Worg'tharu tvrdí že svou zvídavou povahou a znesvěcováním posvátných půd a míst rozhněvají duchy této země, kteří se podle slov stařešiny Tahana brzy rozzuří a jejich hněv nepocítí jen oni, ale také jiné národy v těchto zemích.


Temní mágové

"Dobře vím co síly temnoty dokáží udělat. Nemám dobrý pocit z toho, že se tito černokněžníci pohybují volně po této zemi. Duchové této země jsou znepokojeni. Dokud žiji a duchové jsou stále za námi, nehodlám dovolit ani jednomu poslu temnoty vkročit na naši půdu, at se děje, co se děje" - Tahan, Stařešina

Né nadarmo se říká že jsou osadníci velmi rozzuření už jen proto, že si musí vůči černokněžníkům a jiným praktikantům temné magie držet nucenou neutralitu. Nejsou ovšem vítání ve Worg'tharu a už vůbec né na posvátných místech.

Gnolové

Worg'tharší je nijak neřeší.

Nemrtvý

Jasně nepřátelské vztahy.

Vrykulové

Pro případ dalších nájezdů je Worg'thar připraven čelit hrozbě a ochotný bojovat po boku seveřanů a jiných obyvatel Mythie.

Současnost

V současné době pod vedením náčelníka Ackua je Worg'tarská Horda v relativním příměří s ostatními národy Mythie.